Μέλη Δ.Σ.

Τα μέλη που απαρτίζουν το Δ.Σ είναι :

1. ΚΡΑΛΛΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
2. ΚΑΖΑΤΖΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
3. ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
4. ΣΠΥΡΙΔΩΝΙΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
5. ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
6. ΓΕΡΑΚΑΡΗΣ ΗΛΙΑΣ
7. ΨΑΘΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
1. ΑΜΟΥΡΓΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
2. ΜΠΑΚΟΥΛΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ